Click & Count - Dijital Pazarlama Ajansı

Growth
Marketing
Hizmeti!

Pazarlamayı bir maliyet merkezi yerine bir gelir merkezi haline getirmek için ekibinizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Growth Marketing Hizmeti

Analitik düşünceyle ortaya çıkan farklı stratejik bakış açılarını veriye dayandırarak, işletmenin büyüme sürecini zaman ve maddiyat açısından iyileştirmek için yapılan çalışmalardır.

Growth Marketing, işletmenizin sadece dijital pazarlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi değildir. Gerek teknik gerek stratejik, müşterilerinizin ihtiyaç ve problemlerini veriye dayandırarak tespit edip, bu problemlerin çözülmesinde öneriler sunulmasıdır. 

Yeni müşteri kazanımının yanı sıra müşteriyi elde tutma ve yaşam değerini arttırmak için yapılan çalışmaların tümüdür.

Kullanıcı Deneyimi Danışmanlığı

Kullanıcılara site arayüzünde daha kolay bir deneyim sunmak için yapılacak geliştirmelerin yanı sıra performansı arttıracak stratejik veya teknik çözümlerin üretilmesidir.

Kullanıcı Dostu Arayüzün Faydaları

 • Memnuniyetiyle Birlikte Müşteri Sadakati Gelişir
 • Satış Hacmi Artar
 • Maliyetler Optimize Edilir

Sipariş Adımlarının Kontrolü

Anasayfadan siparişiniz alındı sayfasına kadarki adımları farklı bakış açılarıyla inceleyerek, satış sürecini pozitif etkileyecek, dönüşüm oranı arttıracak önerilerin verilmesi.

Unique Selling Propositions

Ürün satışı veya form toplama, kullanıcıları hedefleriniz doğrultusunda daha hızlı harekete geçirecek, sizi rakiplerinizden ayrıştıran imkan ve faydaların sitede uygun alanlarda duyurulmasında verilecek öneriler.

Widget & Recommendation

Kullanıcıların en son baktığı ürünler veya ilgilendiği kategoriden benzer ürünler gibi farklı ürün öneri kurguları için kullanılan 3rth party tool’lar arasından sizin için en efektif olanın belirlenip entegrasyon sürecinin yürütülmesi.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı

Online pazarlama kanallarında baştan sona tüm pazarlama modellerini deneyerek, potansiyel hedef kitlenize ulaşmada en doğru ve verimli yolun bulunmasında verilen hizmetlerin tümüdür.

İşletmenize ait verilerin analiz edilip, başarıya ulaşmak için yeni stratejinin çizilmesi ve doğru mesaj diliyle potansiyel hedef kitleye ulaşılabilecek dijital mecraların belirlenmesinde yol gösterilmesidir.

Ürün Analizi

Kullanıcıların ürünlerinize gösterdiği etkileşimleri ürünlerin satış performansları ile birlikte değerlendirerek, başarılı ürünlerinizden ziyade potansiyeli olan fakat beklenenden daha düşük satış hızı olan ürünleri de analiz ederek, bu ürünlerin neden performans kaybettiğini tespit etmekteyiz.

Düşük Performans Sebeplerinden Bazıları

 • Kullanıcıya ürün hakkında doğru bilgi sunmamak.
 • Pazarlama strateji hatası
 • Rekabet 
 • Site teknik problemler

Churn Analizi

Sipariş verilerinizi inceleyerek, müşterilerinizin son siparişlerinden geçen süre üzerinden markanızın  ortalama churn süresi hesaplayıp, churn oranınızı azaltacak öneriler sunmaktayız.

Churn Nedenlerinden Bazıları

 • Kötü satış deneyimi
 • Düşük müşteri iletişimi
 • Zayıf marka sadakati
 • Fiyatta rekabetçi olamama

Retantion Analizi

Müşteri verilerinizi analiz ederek, new ve returning visitor oranlarınızı belirleyip müşterilerinize tekrar sizinle etkileşim kurmalarını sağlayacak aksiyonlar alıyoruz.

Retantion’ı Arttıracak Aksiyonlar

 • Müşterilerinizin sizin için değerli olduğunu hissettirin.
 • İletişimde kalmaya devam edin.
 • Geri bildirimler isteyin.

Müşteri Analizi

Müşterilerinizi daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarının ne olduğunu tespit edip doğru hizmet vermek adına; davranışsal, demografik, cografi, değer – ihtiyaç odaklı birçok farklı segmentasyonlar gerçekleştirilerek yapılan analizlerin tümüdür.

Müşteri Analizinin Faydaları

 • Segmentasyon yoluyla müşterileri daha iyi hedeflemenize ve yatırım getirisini artırmanıza olanak tanır.
 • Reklam iletişimi için kanalların belirlemenize yardımcı olur.
 • Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi nasıl iyileştireceğinizi anlamanıza yardımcı olur.
 • Müşteri sadakatini artırmanıza olanak tanır.

Kanal Analizi

Paralı veya parasız sitenize trafik elde ettiğinizi tüm kanalların asiste etkisini de göz önünde bulundurularak yatırımın doğru yapılıp yapılmadığının kısaca kanal veriminin analiz edilmesi ve yeni kanal önerilerinin sunulması.

Küçük İşletmeler İçin Uygun Kanallar

 • Sosyal Medya
 • Search Engine Marketing
 • Display Marketing
 • Email Marketing
 • YouTube 

Kampanya Önerisi ve Analizi

Satış veya bilinirlik işletmenizin dönemsel değişiklik gösterebilecek ihtiyaçlarını belirleyip, hedefe uygun kampanya önerilerinin paylaşılması ve gerçekleştirilen çalışma sonuçlarının analiz edilip işletmenize sağladığı verimin raporlanmasıdır.

Kampanya Tercihindeki Temel Kriterler

 • Hedefin Net Belirlenmesi
 • Rakiplerin Doğru Analiz Edilmesi
 • Rekabetçi Olmak
Marka Bilinirliği Kampanyaları

Markanızın veya ürünlerinizin farkındalığının artıracak, yeni müşterilere ulaşmak ve akılda kalıcılığı sağlamak için yürütülen reklam çalışmalarının tümüdür.

Trafik Kampanyaları

Hedeflerinize ulaşma yolunda, web sitenize olabildiğince ilgili kullanıcıların ziyaret etmesi için yürütülen reklam çalışmalarının tümüdür.

Dönüşüm Kampanyaları

Maksimum seviyede dönüşüm sağlama veya dönüşüm değerini arttırma gibi farklı stratejilere sahip, satış veya form elde etme hedeflerinize ulaşmak için kurgulanan kampanyaların tümüdür.  

Teknik Danışmanlık

3rth party uygulamaların web sitenize entegrasyonu, reklam kanallarının piksellerinin entegrasyonu veya ölçümleme hataları gibi teknik problemlerin çözümü ile ilgili destek sağlamaktayız. 

Altyapı Danışmanlığı

Site altyapısında yaşadığınız ERP, kargo, sanal pos veya ürün entegrasyon problemlerinde, tasarımsal düzenlemelerde, kampanya hataları gibi teknik problemlerin sebeplerinin araştırılması ve çözüm yolu üretilmesinde hizmet vermekteyiz. Altyapı geçişlerinde de migretion sürecin yönetilmesini üstlenerek iki altyapı arasındaki köprünün doğru kurulmasında destek vermekteyiz.

İletişim Kanalları Danışmanlığı

Dijital veya geleneksel farketmeksizin, hedefleriniz doğrultusunda işletmeniz için en uygun iletişim kanallarının belirlenip yönetilmesidir.

 • Kanalların Belirlenmesi
 • Stratejik Planlamanın Yapılması
 • Sürecin Yönetilmesi
 • Doğabilecek Problemlerin Çözümü