Click & Count - Dijital Pazarlama Ajansı

Growth
Marketing
Hizmeti!

Pazarlamayı bir maliyet merkezi yerine bir gelir merkezi haline getirmek için ekibinizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Growth Marketing Hizmeti

Analitik düşünceyle ortaya çıkan farklı stratejik bakış açılarını veriye dayandırarak, işletmenin büyüme sürecini zaman ve maddiyat açısından iyileştirmek için yapılan çalışmalardır.

Growth Marketing, işletmenizin sadece dijital pazarlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi değildir. Gerek teknik gerek stratejik, müşterilerinizin ihtiyaç ve problemlerini veriye dayandırarak tespit edip, bu problemlerin çözülmesinde öneriler sunulmasıdır. 

Yeni müşteri kazanımının yanı sıra müşteriyi elde tutma ve yaşam değerini arttırmak için yapılan çalışmaların tümüdür.

Kullanıcı Deneyimi Danışmanlığı

Kullanıcılara site arayüzünde daha kolay bir deneyim sunmak için yapılacak geliştirmelerin yanı sıra performansı arttıracak stratejik veya teknik çözümlerin üretilmesidir.

Kullanıcı Dostu Arayüzün Faydaları

 • Memnuniyetiyle Birlikte Müşteri Sadakati Gelişir
 • Satış Hacmi Artar
 • Maliyetler Optimize Edilir

Sipariş Adımlarının Kontrolü

Anasayfadan siparişiniz alındı sayfasına kadarki adımları farklı bakış açılarıyla inceleyerek, satış sürecini pozitif etkileyecek, dönüşüm oranı arttıracak önerilerin verilmesi.

Unique Selling Propositions

Ürün satışı veya form toplama, kullanıcıları hedefleriniz doğrultusunda daha hızlı harekete geçirecek, sizi rakiplerinizden ayrıştıran imkan ve faydaların sitede uygun alanlarda duyurulmasında verilecek öneriler.

Widget & Recommendation

Kullanıcıların en son baktığı ürünler veya ilgilendiği kategoriden benzer ürünler gibi farklı ürün öneri kurguları için kullanılan 3rth party tool’lar arasından sizin için en efektif olanın belirlenip entegrasyon sürecinin yürütülmesi.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı

Online pazarlama kanallarında baştan sona tüm pazarlama modellerini deneyerek, potansiyel hedef kitlenize ulaşmada en doğru ve verimli yolun bulunmasında verilen hizmetlerin tümüdür.

İşletmenize ait verilerin analiz edilip, başarıya ulaşmak için yeni stratejinin çizilmesi ve doğru mesaj diliyle potansiyel hedef kitleye ulaşılabilecek dijital mecraların belirlenmesinde yol gösterilmesidir.

Ürün Analizi

Kullanıcıların ürünlerinize gösterdiği etkileşimleri ürünlerin satış performansları ile birlikte değerlendirerek, başarılı ürünlerinizden ziyade potansiyeli olan fakat beklenenden daha düşük satış hızı olan ürünleri de analiz ederek, bu ürünlerin neden performans kaybettiğini tespit etmekteyiz.

Düşük Performans Sebeplerinden Bazıları

 • Kullanıcıya ürün hakkında doğru bilgi sunmamak.
 • Pazarlama strateji hatası
 • Rekabet 
 • Site teknik problemler

Churn Analizi

Sipariş verilerinizi inceleyerek, müşterilerinizin son siparişlerinden geçen süre üzerinden markanızın  ortalama churn süresi hesaplayıp, churn oranınızı azaltacak öneriler sunmaktayız.

Churn Nedenlerinden Bazıları

 • Kötü satış deneyimi
 • Düşük müşteri iletişimi
 • Zayıf marka sadakati
 • Fiyatta rekabetçi olamama

Retantion Analizi

Müşteri verilerinizi analiz ederek, new ve returning visitor oranlarınızı belirleyip müşterilerinize tekrar sizinle etkileşim kurmalarını sağlayacak aksiyonlar alıyoruz.

Retantion’ı Arttıracak Aksiyonlar

 • Müşterilerinizin sizin için değerli olduğunu hissettirin.
 • İletişimde kalmaya devam edin.
 • Geri bildirimler isteyin.

Müşteri Analizi

Müşterilerinizi daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarının ne olduğunu tespit edip doğru hizmet vermek adına; davranışsal, demografik, cografi, değer – ihtiyaç odaklı birçok farklı segmentasyonlar gerçekleştirilerek yapılan analizlerin tümüdür.

Müşteri Analizinin Faydaları

 • Segmentasyon yoluyla müşterileri daha iyi hedeflemenize ve yatırım getirisini artırmanıza olanak tanır.
 • Reklam iletişimi için kanalların belirlemenize yardımcı olur.
 • Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi nasıl iyileştireceğinizi anlamanıza yardımcı olur.
 • Müşteri sadakatini artırmanıza olanak tanır.

Kanal Analizi

Paralı veya parasız sitenize trafik elde ettiğinizi tüm kanalların asiste etkisini de göz önünde bulundurularak yatırımın doğru yapılıp yapılmadığının kısaca kanal veriminin analiz edilmesi ve yeni kanal önerilerinin sunulması.

Küçük İşletmeler İçin Uygun Kanallar

 • Sosyal Medya
 • Search Engine Marketing
 • Display Marketing
 • Email Marketing
 • YouTube 

Kampanya Önerisi ve Analizi

Satış veya bilinirlik işletmenizin dönemsel değişiklik gösterebilecek ihtiyaçlarını belirleyip, hedefe uygun kampanya önerilerinin paylaşılması ve gerçekleştirilen çalışma sonuçlarının analiz edilip işletmenize sağladığı verimin raporlanmasıdır.

Kampanya Tercihindeki Temel Kriterler

 • Hedefin Net Belirlenmesi
 • Rakiplerin Doğru Analiz Edilmesi
 • Rekabetçi Olmak

Marka Bilinirliği Kampanyaları

Markanızın veya ürünlerinizin farkındalığının artıracak, yeni müşterilere ulaşmak ve akılda kalıcılığı sağlamak için yürütülen reklam çalışmalarının tümüdür.

Trafik Kampanyaları

Hedeflerinize ulaşma yolunda, web sitenize olabildiğince ilgili kullanıcıların ziyaret etmesi için yürütülen reklam çalışmalarının tümüdür.

Dönüşüm Kampanyaları

Maksimum seviyede dönüşüm sağlama veya dönüşüm değerini arttırma gibi farklı stratejilere sahip, satış veya form elde etme hedeflerinize ulaşmak için kurgulanan kampanyaların tümüdür.  

Teknik Danışmanlık

3rth party uygulamaların web sitenize entegrasyonu, reklam kanallarının piksellerinin entegrasyonu veya ölçümleme hataları gibi teknik problemlerin çözümü ile ilgili destek sağlamaktayız. 

Altyapı Danışmanlığı

Site altyapısında yaşadığınız ERP, kargo, sanal pos veya ürün entegrasyon problemlerinde, tasarımsal düzenlemelerde, kampanya hataları gibi teknik problemlerin sebeplerinin araştırılması ve çözüm yolu üretilmesinde hizmet vermekteyiz. Altyapı geçişlerinde de migretion sürecin yönetilmesini üstlenerek iki altyapı arasındaki köprünün doğru kurulmasında destek vermekteyiz.

İletişim Kanalları Danışmanlığı

Dijital veya geleneksel farketmeksizin, hedefleriniz doğrultusunda işletmeniz için en uygun iletişim kanallarının belirlenip yönetilmesidir.

 • Kanalların Belirlenmesi
 • Stratejik Planlamanın Yapılması
 • Sürecin Yönetilmesi
 • Doğabilecek Problemlerin Çözümü

Sık Sorulan Sorular

Marketing ve Growth Marketing arasındaki farklar nelerdir?

Marketing’in amacı, olabilecek en kısa sürede işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak adına gerekli tüm çalışmaları yürütülmesiyken, Growth Marketing bu hedefle birlikte işletmenin ihtiyaç ve eksikliklerini veriye dayandırarak tespit edip müşteriyi elde tutma ve yaşam değerini arttırmak için yürütülen çalışmaların tümünde rol almaktadır.

Growth Marketing hizmeti nedir?

Analitik düşünceyle ortaya çıkan farklı stratejik bakış açılarını, müşteri, churn, retantion vb. bir çok analizler doğrultusunda verilere anlamlandırıp, müşteri sadakatinin arttırmak ve yaşam değerini yükseltmek için yürütülen çalışmalardır.

Growth Marketing hizmetine neden ihtiyacınız var?

İşletmeniz ile daha önce etkileşime geçmiş kullanıcıları veri analizleri doğrultusunda doğru segmentlere ayırarak ve segmente özel iletişim diliyle tekrar ulaşıp bu kullanıcılarda güven ve sadakatin arttırılması için çalışmaların yürütülür. Kısaca, sürekli yeni müşteriye ulaşmak için gerçekleştirilen yatırımları optimize etmek, eski müşterileri tekrar kazanmak için çalışmalar yürütülmektedir.

Kullanıcı deneyimi UX-UI neden önemlidir?

Web sitenize gelen ziyaretçileri minimum tıklama ile amaca ulaştıran, soru işaretleri yaratmayan  kullanıcı dostu kısaca basit ve kullanışlı bir site ile karşılamak alışveriş deneyimlerini arttıracağından daimi müşteri oranınız artacaktır. Bu sayede gün geçtikçe geri gelen müşteri sayınız artarak satışlarınız yükselecektir.

Dijital pazarlama danışmanlığı nedir ne iş yapar?

Yürütülen dijital pazarlama çalışmalarının sonuçlarını analiz edilmesi, hedefler doğrultusunda performansın arttırılması için 360° gerekli tüm kanallarda pazarlama stratejinin çizilmesi, satış öncesi ve sonrasında müşteri deneyimini etkileyen noktaların belirlenmesi yani işletmenin büyümesi için tüm eksik noktaların tespit edilip geliştirilmesi için çözüm yolları üretilmesinde danışmanlık sağlanmaktadır.

İnternetten satış ve müşteri sayısı nasıl arttırılır?

 1. Kullanıcı dostu bir siteniz olmalı,
 2. Ürün ve hizmet kullanıcılara doğru bir şekilde sunulmalı,
 3. Sitede güveni arttıracak, profesyonel üst düzey hizmet sergilenmeli,
 4. Kampanya iletişimleri yapılmalı,
 5. Site SEO’ya uygun bir çerçevede oluşturulmalı,
 6. Yeni müşterilere ulaşabilmek adına Google, Facebook, Instagram vb. reklam kanallarında aktif olarak kullanılmalı,
 7. Müşterin sadakatini arttıracak hizmetler sunularak yaşam değerleri yükseltilmeli,

Başarılı kampanya iletişi nasıl yapılır?

 1. Kampanya hedeflerini doğru belirleyin,
 2. Ulaşmak istediğiniz hedef kitleyi doğru segmentleyin,
 3. Kampanyanın kullanıcılara gerçekten fayda sağladığından emin olun,
 4. Pazaryeri, web sitesi ve mağaza fiyat politikanızı doğru kurgulayın,
 5. Rakiplerinizin gerçekleştirdiği kampanya çalışmaları sürekli takipte kalın,
 6. Kullanılacak reklam kanallarını doğru bütçe ile yönetin,

Müşteri nasıl elde tutulur? Sadakat nasıl sağlanır?

 1. Müşterileriniz kandırmayın, sitenizde doğru bilgiler sunun,
 2. Sitenizde kullanıcı deneyimini en üst seviyede tutacak aksiyonlar alın,
 3. Samimi bir dil kullanın, müşterilerinizle iletişimi satış gerçekleştirdikten sonra kesmeyin, dönemsel olarak kendinizi hatırlatacak kurugular planlayın,
 4. Alışveriş sonrasında da kesintisiz kaliteli hizmet sunun, mağduriyetlerin profesyonelce önüne geçin,
 5. Müşteriye kendini özel hissettirecek, onu düşündüğünüzü gösterecek fırsatlar sunun,